Els nostres productes

Govern en marxa

La majoria de càrrecs electes i personal d’administracions públiques que hem consultat, ens han confirmat que a cada legislatura tarden al voltant de 2 anys en posar en marxa l’acció de govern d’una forma més o menys efectiva. Amb el producte “Govern en marxa” només caldran uns mesos per posar en moviment tota la maquinaria gràcies a determinar la direcció, l’alineament i el compromís de tots els implicats.

Nova cultura municipal

A dia d’avui vivim en un món on els canvis són constants i aquests es produeixen a gran velocitat. Aquests fets els estan acusant les administracions públiques que a voltes han d’anar a remolc del que succeeix a la societat. Si voleu assentar una “Nova cultura institucional” per mirar adaptar-vos als canvis constants de la nostra societat aquest és el vostre producte.

Quin poble / ciutat volem?

A dia d’avui, existeix una clara desafecció de la ciutadania envers la política i les administracions públiques. El producte “Quina ciutat volem?” promou la implicació dels agents clau del territori en la definició del poble / ciutat que voleu assolir al final de la legislatura. La idea d’aquest producte se centra en empoderar a la ciutadania tot generant models de governança més compartida.

Reptes locals complexes

Els ens locals són la primera línia d’acció de la política en el territori i moltes vegades han d’afrontar reptes d’una alta complexitat. Aquests són difícilment abordables si només s’actua des de la mirada del sector públic. En aquest sentit, el producte “Reptes locals” promou la implicació i compromís dels agents clau del municipi en la cerca de solucions als seus reptes més complexes.