Team Building

Dinàmiques de manera presencial i en espais diferents, ideals per a fomentar cohesió i esperit d'equip.

Serveis

A continuació trobaràs una llista dels serveis que oferim. Però el que de debò ens agrada és escoltar-te i proporcionar solucions personalitzades que s'adaptin a les teves necessitats.

Team Building by Coperfield

Les activitats de Team Building permeten sortir de la rutina de l’empresa i generar relacions entre les persones d’un equip o d’una organització d’una manera lúdica i en un entorn molt més informal. Dinàmiques específiques per crear consciència d’equip i augmentar els vincles entre les persones.

Catàleg de serveis específics

A les organitzacions cal generar equips de treball cohesionats, amb una visió clara i compartida, entorn un objectiu, per tal de donar resposta al seu compromís amb ells mateixos i amb la societat. Fes clic al nom del servei per a més informació.

#EquipsDeConfiança

Un equip passa per diferents etapes, algunes molt productives i altres amb un alt risc de conflicte en les relacions entre les persones que el formen.
Si vols obtenir els resultats esperats, és imprescindible generar confiança en el teu equip.
No s’obtenen resultats sense col·laboració i no s’obté col·laboració sense confiança.
Crear un equip de confiança no sols ens permetrà treballar millor, sinó també potenciar el talent del teu equip, guanyar efectivitat, agilitzar els projectes i aconseguir amb èxit els objectius.

#ReunionsEfectives

La teva organització i els teus projectes estan formats per reunions; són com es fan les coses. Però, quina efectivitat tenen les vostres reunions? Estan aconseguint els objectius del vostre equip i de l’organització o els dificulten?

Cada reunió crea un mètode col·lectiu de reunions, i això estableix la vostra cultura de reunió. Què diu de vosaltres la vostra cultura de reunions?

És moment de renovar i redissenyar-ne la utilitat, per treballar amb reunions més efectives. Som tan productius com les nostres reunions, així que aprofitem-les al màxim.

#ActivaTalent

Des del departament de Recursos Humans de qualsevol organització es treballa per a potenciar el talent intern i establir una cultura d’aprenentatge i millora contínua.
La idea és generar un equip de professionals, identificats pel seu talent i potencial, que es desenvolupin dins de l’organització.
Aquest grup de professionals pot ser clau en el futur de qualsevol empresa, d’acord amb el pla estratègic establert.

El nostre punt de partida es l’experiència en models de desenvolupament de competències de directius en escoles de negoci com ESADE o EADA, seleccionant les que entenem són les 7 competències clau per al desenvolupament personal i professional de les persones.

#CrafTeam

Aconsegueix que el teu equip s’alineï al voltant d’un objectiu compartit i es comprometi a fer-lo possible. Crafteam és una jornada d’equip diferent que fem al taller de Jordi Traveria, un artista de la Vall d’en Bas, que permet als equips definir propòsits, resoldre conflictes revisar i renovar l’aportació individual i la força col·lectiva de tots els integrants. Els membres de l’equip creen vincles, milloren la seva comunicació, es coneixen millor, enforteixen el sentiment de pertinença a l’equip i es dispara la motivació i la creativitat.

#EquipsDeTreball

Un equip passa per diferents etapes, algunes molt productives i altres amb un risc alt de destrucció de les relacions entre els membres. Moltes vegades la situació d’un equip es valora de manera subjectiva, per percepcions. T’oferim treballar amb un model que facilita una diagnosi objectiva i fiable per saber la situació real d’un equip de treball.

Es tracta d’un complet programa que inclou la base conceptual, una diagnosi objectiva, una eina visual i un seguit de dinàmiques que permeten treballar les relacions dins dels equips.

#GovernEfectiu

Després d’un procés electoral les entitats públiques es veuen afectades pels canvis als òrgans de representació política, cosa que sovint alenteix la posada en marxa d’iniciatives. Cal teixir complicitats entre polítics i personal de l’administració pública. Us ajudarem a crear un veritable equip de govern co-dissenyant una nova cultura organitzativa i acompanyant-vos en la definició de plans estratègics. Potenciem l’acció de govern dels organismes públics.

#CulturaCorporativa

La millor visió d’una organització sovint no es pot implementar a causa de la manca d’atenció a la cultura i de l’impacte que té en el sistema general de l’organització. Coperfield us ofereix un mètode per a treballar amb el vostre equip de persones les actituds, els comportaments, els costums i les pràctiques que us portaran a fer realitat la vostra estratègia.

#ReinventantEscoles

L’educació fa front a molts reptes de futur; humanitzar la digitalització, definir el rol dels diferents estaments, la integració de les famílies consolidant la seva participació, engrescar i tornar el protagonisme als alumnes… Coperfield proposa definir una nova cultura de treball on l’àmbit organitzatiu i el pedagògic es donin la mà per fer front a aquests reptes i donar pas a un nou escenari educatiu.

#Diversitat+Gènere

Les desigualtats de gènere estan encara molt presents en l’àmbit laboral. Una manera d’abordar el repte és “complir l’expedient” i poder dir que el tema està resolt. Una de molt diferent és sensibilitzar a totes les persones de l’organització sobre aquest aspecte i cocrear un pla real amb el compromís de tots. És necessari un canvi efectiu en les polítiques i dinàmiques de gènere a les empreses i institucions. Per això, a Coperfield us ajudarem a elaborar un diagnòstic de la vostra situació actual i a cocrear un pla d’igualtat.

#MuseuViu

Coperfield proposa facilitar i accelerar la transformació dels museus, col·leccions i centres d’interpretació convertint-los en espais socials que treballen per la comunitat i amb la comunitat.

#Turisme2030

El sector turístic està en constant transformació, responent a importants canvis tant del món empresarial com de la societat. Coperfield veu aquest moment com una oportunitat per a què les empreses i les institucions creïn un turisme segur, responsable amb la natura i ric en diversitat, adaptat al nou perfil de turista cada cop més actiu i conscient.

#TercerSector

Cal mantenir i millorar el finançament del tercer sector en un entorn altament competitiu i amb una gran dependència de l’administració pública i grans megatrends globals. Pensem en una nova cultura d’enllaç entre donant, organització i beneficiari que, amb una major interrelació, permeti fidelitzar els donants. Coperfield proposa consolidar els equips i fer aflorar el talent i la col·laboració per millorar l’impacte social de la seva acció.

#MediAmbient

La natura que ens envolta està en una situació límit degut als efectes del canvi global (contaminació, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, etc.), provocats pel model de vida de la nostra societat. Darrerament ha començat a gestar-se una nova consciència col·lectiva sobre la necessitat de transformació del model actual. Des de Coperfield, acompanyem a les organitzacions en processos de transformació col·lectiva per entomar els reptes del sector mediambiental.

Els nostres serveis, també onlife

També aconseguim proximitat i viure una experiència d’impacte online. Mitjançant la pràctica i l’experimentació, disposem de les habilitats i de les millors eines per obtenir els resultats esperats.