Bushcraft

Àmbit:
Activitat singular per connectar amb la natura, adquirir habilitats i coneixements per a viure a l’aire lliure dins d’un entorn natural.

Dinàmica:
L’activitat comença amb una introducció i benvinguda al grup.
Es tracta d’ensenyar a desenvolupar habilitats i adquirir coneixements per utilitzar els recursos que ens ofereix la natura, per poder-hi viure sense disposar de recursos externs. Creant utensilis que ens proporciona la mateixa natura.
Aprendrem diverses coses com recollir i purificar aigua, construcció de refugis, fer foc, orientació, recol·lecció de plantes medicinals i comestibles, rastreig, trampeig, caça i pesca i finalment creació d’objectes.

Objectiu:
Les competències i habilitats que treballem en aquesta dinàmica són: el treball en equip, el lideratge, la cohesió de grup, capacitat d’improvisar, creativitat, convivencia i col.laboració.