Harvest Party

Àmbit:
Activitat singular per connectar amb la natura a una finca d’Arbeca.

Dinàmica:
L’activitat comença amb una introducció i benvinguda al grup. Primer de tot, dividim les persones en diversos grups. Expliquem els tips essencials del procés de recol·lecció de l’oliva i comencem la dinàmica per implementar-los. Una vegada finalitzada es valora conjuntament el total d’olives recol·lectades i sobretot, la qualitat (mida i punt de maduració). En la segona part, amb els mateixos grups o diferents, en un temps determinat, s’inicia l’elaboració de la cassola de tros que cada grup fa per la resta de participants amb l’objectiu d’integrar tot l’entorn a través de les plantes aromàtiques i els productes de temporada de cada moment.

Objectiu:
Aprendre i viure tot el procés manual de recol·lecció de l’oliva. Descobrir tot l’ecosistema que envolta l’olivera. Identificar i seleccionar els millors arbres i la millor oliva per poder elaborar un oli d’oliva prèmium.

Les competències i habilitats que treballem en aquesta dinàmica són: el treball en equip, el lideratge i la cohesió de grup.