En quins reptes podem acompanyar-te

A continuació trobaràs una llista dels serveis que oferim. Però el que de debò ens agrada és escoltar-te i proporcionar solucions personalitzades que s'adaptin a les teves necessitats.

En quins reptes podem acompanyar-te

A continuació trobaràs una llista dels serveis que oferim. Però el que de debò ens agrada és escoltar-te i proporcionar solucions personalitzades que s'adaptin a les teves necessitats.

Catàleg de serveis específics

Les organitzacions poden generar equips de treball cohesionats, amb una visió clara i compartida, entorn un objectiu clar per tal de donar resposta al seu compromís amb ells mateixos i amb la societat. Fes clic al nom del servei per a més informació.

Catàleg de serveis específics

Les organitzacions poden generar equips de treball cohesionats, amb una visió clara i compartida, entorn un objectiu clar per tal de donar resposta al seu compromís amb ells mateixos i amb la societat. Fes clic al nom del servei per a més informació.

#EquipsDeConfiança

A moltes organitzacions, en incorporar un nou CEO o comandament intermig, es produeix un conflicte ja que el seu estil de lideratge sol ser diferent al del seu predecessor en el càrrec. Aquesta transició suposa en molts casos un moment d’aturada per l’organització que és posible agilitzar i minimitzar.

#GovernEfectiu

Després d’un procés electoral les entitats públiques es veuen afectades pels canvis als òrgans de representació política, cosa que sovint alenteix la posada en marxa d’iniciatives. Cal teixir complicitats entre polítics i personal de l’administració pública. Us ajudarem a crear un veritable equip de govern co-dissenyant una nova cultura organitzativa i acompanyant-vos en la definició de plans estratègics. Potenciem l’acció de govern dels organismes públics.

#CulturaCorporativa

La millor visió d’una organització sovint no es pot implementar a causa de la manca d’atenció a la cultura i de l’impacte que té en el sistema general de l’organització. Coperfield us ofereix un mètode per a treballar amb el vostre equip de persones les actituds, els comportaments, els costums i les pràctiques que us portaran a fer realitat la vostra estratègia.

#ReinventantEscoles

L’educació fa front a molts reptes de futur; humanitzar la digitalització, definir el rol dels diferents estaments, la integració de les famílies consolidant la seva participació, engrescar i tornar el protagonisme als alumnes… Coperfield proposa definir una nova cultura de treball on l’àmbit organitzatiu i el pedagògic es donin la mà per fer front a aquests reptes i donar pas a un nou escenari educatiu.

#Diversitat+Gènere

Les desigualtats de gènere estan encara molt presents en l’àmbit laboral. Una manera d’abordar el repte és “complir l’expedient” i poder dir que el tema està resolt. Una de molt diferent és sensibilitzar a totes les persones de l’organització sobre aquest aspecte i cocrear un pla real amb el compromís de tots. És necessari un canvi efectiu en les polítiques i dinàmiques de gènere a les empreses i institucions. Per això, a Coperfield us ajudarem a elaborar un diagnòstic de la vostra situació actual i a cocrear un pla d’igualtat.

#MediAmbient

La natura que ens envolta està en una situació límit degut als efectes del canvi global (contaminació, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, etc.), provocats pel model de vida de la nostra societat. Darrerament ha començat a gestar-se una nova consciència col·lectiva sobre la necessitat de transformació del model actual. Des de Coperfield, acompanyem a les organitzacions en processos de transformació col·lectiva per entomar els reptes del sector mediambiental.

#MuseuViu

Coperfield proposa facilitar i accelerar la transformació dels museus, col·leccions i centres d’interpretació convertint-los en espais socials que treballen per la comunitat i amb la comunitat.

#Turisme2030

El sector turístic està en constant transformació, responent a importants canvis tant del món empresarial com de la societat. Coperfield veu aquest moment com una oportunitat per a què les empreses i les institucions creïn un turisme segur, responsable amb la natura i ric en diversitat, adaptat al nou perfil de turista cada cop més actiu i conscient.

#TercerSector

Cal mantenir i millorar el finançament del tercer sector en un entorn altament competitiu i amb una gran dependència de l’administració pública i grans megatrends globals. Pensem en una nova cultura d’enllaç entre donant, organització i beneficiari que, amb una major interrelació, permeti fidelitzar els donants. Coperfield proposa consolidar els equips i fer aflorar el talent i la col·laboració per millorar l’impacte social de la seva acció.

Els nostres serveis, també onlife

També aconseguim proximitat i viure una experiència d’impacte online. Mitjançant la pràctica i l’experimentació, disposem de les habilitats i de les millors eines per obtenir els resultats esperats.